Italiano Bulgarian English Romanian

ЗА НАС

Фирмата Chirulli Andrea е създадена на 16 ноември 1984 г. Организацията и търговската дейност на предприятието се ръководи от г-н Кирули Андреа – собственик и законен представител. Той контролира и ръководи дейността със съдействието на квалифициран и опитен технически и административен екип. Фирмата се занимава със строителство и полагане на пътни настилки, изкопни работи, земекопни дейности, събаряне на граждански и промишлени сгради, транспортиране и наливане на бетон и циментов конгломерат; разполага със специализирани, квалифицирани и обучени работници, с техническо оборудване и работни технически средства, които както по брой, така и по възможности и качество са подходящи за изпълнение на възложените работи. При изпълнението на своите дейности фирмата отделя голямо внимание на проблемите, свързани с опазването на околната среда, безопасността и здравето на работното място и на професионалното обучение. Производствената ни база се простира на площ от над 22 000 кв. м. Разполагаме с модерна инсталация за производство на бетон от първокачествени материали, които ни позволяват да достигнем високите стандарти на устойчивост, и с инсталация за производство на циментови елементи (бетонови блокчета, настилка и парапети за отбивки, бетонови канали за отвеждане на вода, тръби, шахти тип „Имхоф” и др.) И двете инсталации са най-съвременни от технологична гледна точка и притежават голям производствен капацитет, а обслужващият ги персонал е специално професионално обучен, за да се оптимизират различните производствени фази. Измежду най-важните клиенти на дружеството са „Националното автономно сдружение за пътищата“ в Бари (A.N.A.S.); провинциалните администрации на Бриндизи и Лече, община Челие Месапика, община Мартина Франка и други съседни общини, както и различни публични и частни сдружения. Понастоящем производственият комплекс е един от най-добре оборудваните и модерни в цяла Южна Италия и непрекъснато се развива, като предлага сигурност на провинциалния и регионален пазар, и е стабилна отправна точка за икономическото развитие на територията, върху която действа.
Истинският дом на човека не е къщата, а е пътят. Самият живот е едно пътуване...

(Брус Чатуин)

НОВИНИ ПИСМО

Остани актуализиран с новината за Chirulli Andrea, абониране за бюлетин

Newsletter

Indirizzo e-mail: